Nieuws

Aanpassing van de SOLAS regelgeving

Lees meer

Aanpassing van de SOLAS regelgeving

Verispect gaat samen met Agentschap Telecom

Agentschap Telecom controleert in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken of bedrijven de Metrologiewet naleven. De inspecteurs van Agentschap Telecom onderzoeken daarvoor de weeginstrumenten die in het handelsverkeer worden gebruikt. Onze inspecteur stelt tijdens zijn bezoek vast of het weeginstrument aan diverse formele en meettechnische eisen voldoet. Voldoet het instrument aan de eisen dan brengt de inspecteur een groene sticker aan op een plaats die goed zichtbaar is voor de klant.

Lees meer

Verispect gaat samen met Agentschap Telecom